Bohoslužby o letošních velikonocích naleznete na záložce Bohoslužby o velikonocích. V levém sloupci.

Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.


Po rozkliknutí, se zobrazí informace. 

NOC KOSTELŮ, aneb spadne na mě kostel

15. 04. 2016

 

V letošním roce 10. června se poprvé v naší obci Lichnov uskuteční akce Noc kostelů, která je rozšířená po celé republice a sklízí pozitivní ohlasy. Co tato akce nabízí: V prvé řadě má poskytnout příchozím seznámení s životem farnosti a její historií. Život farnosti byl od svého počátku silně propojen s žitím obce a vzájemně se vždy obohacovaly. Proto poznat něco z historie a života farnosti, znamená dozvědět se něco o mých předcích a prapředcích,… Chceme občanům, ale nejen jim, představit místní kostel v celé jeho kráse, ukázat místa, kde se běžně člověk nedostane a seznámit návštěvníky s uměleckými artefakty kostela a jejich významem: k čemu slouží a jaký mají význam pro věřící lidi. Lichnovský kostel má několik významných uměleckých děl, které stojí za zhlédnutí, ale nejen to…

Druhá část nadpisu má reagovat na častý argument proč do kostela nevstoupit, „protože by na mě kostel spadnul“. Je to jeden z velkých nesmyslů, kterým se tak často někteří ohánějí. Vždyť do kostela nechodíme proto, že jsme dokonalí a spravedliví, ale proto, že takoví nejsme a uvědomujeme si to, a chceme s tím něco udělat. Věříme, že v kostele se mohu setkat s Někým, kdo nám s tím může pomoci, kdo nám rozumí a má s námi trpělivost a slitování. Že tomu tak je, dosvědčuje i začátek každé mše svaté, kdy se každý účastník bohoslužby kaje ze svých hříchů. Kdyby tam byli lidé spořádaní a super dobří, tak bychom si toto gesto mohli ušetřit.

Celý program vyvrcholí nočním varhanním koncertem v podání mladého nadaného varhaníka Marka Kozáka. Po koncertě bude následovat modlitba za různé potřeby lidí, naši farnost a obec.

 

17.00-18.00 - komentovaná prohlídka pro rodiny s dětmi

18.00-18.30 - koncert kapely Tobje a lichnovské dětské scholy

18.30-19.00 - komentovaná prohlídka kostela a věže

19.00-19.40 - koncert kapely Tobje

19.40-20.15 - komentovaná prohlídka kostela a věže

20.15-21.15 - varhanní koncert

22.30-23.00 - modlitba

 

Na bočním oltáři Panny Marie v přední části kostela bude košík, do něhož bude možno vkládat lístečky s úmysly za různé vlastní potřeby, za nemocné a blízké lidi. Tyto úmysly pak budou čteny a předkládány Bohu na konci v modlitebním bloku. Od 18.30 do 20.00 bude ve zpovědnici k dispozici kněz k rozhovoru, modlitbě a zpovědi.

Více info na www.nockostelu.cz.

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900 kostelů a modliteben.

Srdečně zve Římskokatolická farnost Lichnov.

 


 

Turnaj pro ministranty

14. 04. 2016


 

Národní pouť do Krakova

11. 04. 2016


 

1. květen u svatého Jozefa

31. 03. 2016


 

Běh PePa 2016

03. 03. 2016

Pozvánka na 2. ročník Běhu PePa: zde


<< předchozí 1 2 3 4 5 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011