Ve farnosti Lichnov se chystá velmi významná událost, svěcení oltáře. Tato slavnost se připravuje na neděli 23. listopadu, na slavnost Krista Krále.

 

 

Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.

  

Pouť na Radhošť 2014

14. 08. 2014


 

Bordovická kaple v novém

11. 07. 2014


 

Charita pomáhá

08. 05. 2014


 

Duchovní péče v nemocnici

23. 12. 2013


 

Desatero pro rodinu

05. 04. 2013

PILÍŘE RODINNÉ LÁSKY

Existuje několik pilířů, na kterých stojí stavba rodiny. Často potřebují zkontrolovat a vyspravit.

1. První pilíř je toto: Každý člen rodiny má mít rád sám sebe. Sám Ježíš označil lásku k sobě za míru lásky k bližnímu. Milovat sám sebe znamená v podstatě věřit ve vlastní hodnotu, pozitivně se hodnotit a vnímat svoji velkou cenu. Kdo má respekt k sobě samotnému, je přirozeně respektován a oceňován také druhými.

2. Všechno začalo jedním „Ano, chci!“ Život ve dvou je volba. To znamená, že dvě osoby se rozhodly, svobodně a uváženě, že se fyzicky, citově, intelektuálně a duchovně spojí, aby ze dvou oddělených „já“ vytvořily zcela nové „my“. Tak důležité rozhodnutí musí být obnovováno každý den, zvláště ve chvílích težkostí.

3. Láska se vytváří malými krůčky: vyžaduje velkou trpělivost, dlouhý čas, rozdělení si zodpovědností a rolí i pro nejbanálnější detaily života.

4. Rodinný život je stále velkou příležitostí k růstu, je to „škola života“, učíme se v ní poznávat a zlepšovat se. Rodinný život rozšiřuje horizonty a perspektivy, znásobuje osobní vlohy, pomáhá překonávat těžkosti a problémy, pomáhá nám stát se silnějšími, lepšími, moudřejšími a opravdovějšími.

5. Sdílení je základ rodinného života – týká se těla, citů, myšlenek, času, prostoru i osobních věcí.

6. Ocenění přináší životnost. Znamená naučit se oceňovat členy rodiny pro to všechno, co jsou a co dělají.

7. Tajemství harmonie spočívá v přijímání druhých takových, jací jsou. Je důležité přiznat druhým takové bezpodmínečné pochopení, jaké vyžadujeme pro sebe.

8. V tom všem je základem komunikace. Upřímný dialog, z očí do očí, s klidem a pozorností, je nezbytným nástrojem k objevení vzájemných potřeb a tužeb a především k nalezení řešení, která by vyhovovala všem.

9. Lásku je třeba živit a podporovat, jako všechno, co žije. Každý člen rodiny má za úkol investovat do vztahů čas, pozornost, úsilí a starostlivost. Pokud se to stane zvykem, přestává to být námahou – společný život se stává potěšením.

10. Aby vše mohlo fungovat, je zapotřebí silná spiritualita, protože rodina je především duchovní skutečností.

RADY PRO RODIČE, KTEŘÍ SPĚCHAJÍ – 1

1. První léta života jsou velmi důležitá – v této době se vytváří základ osobnosti člověka.

2. Děti napodobují to, co děláte. Nikdy nebudou dělat to, co jim nařídíte. Hlavně jim nedělejte kázání. Děti se naučí jen to, co žijí.

3. Nerozpoutávejte se svými dětmi konflikty. Pokaždé, když do konfliktu vstoupíte, již jste prohráli. Dovolte svým dětem s vaší myšlenkou nesouhlasit. A především jim skutečně naslouchejte. Součástí našich předsudků vůči dětem bývá naše přesvědčení, že chápeme, co chtějí říci, aniž bychom jim skutečně naslouchali. Děti mají jiný úhel pohledu a často dokáží navrhnout inteligentní řešení. Naše pýcha nám však brání jim naslouchat. Kolikrát jen bychom mohli využít jejich vnímavosti, kdybychom je brali jako sobě rovné a naslouchali jim.

4. Buďte trpěliví. Také se sebou samotnými. Nikdo nikdy neřekl, že být rodičem je snadné.

5. Rodiče nejsou jediní vychovatelé – je tu také společnost, ve které jsou jejich potomci ponořeni. Přijímejte do svého domu kamarády svých dětí.

6. Vyhraďte si čas na to, abyste se společně zasmáli a pobavili se. Prožívejte své vztahy v radosti. Pokud budete celý den jen moralizovat, vaše děti od vás budou chtít utéci.

7. Naučte se relativizovat problémy, ale také je vyřešte.

8. Povzbuzení je nejdůležitější prvek výchovy dítěte. Je tak důležité, že jeho nedostatek může být hlavní příčinou některých poruch chování. Dítě, které se chová špatně, je dítětem, které ztratilo odvahu. Zdůrazňujte pozitivní stránky svých dětí, neboť oni si je vždy neuvědomují. Komplimenty má rád každý, i vaše děti.

9. Dovolte dětem, aby se účastnili rodinných rozhodování. Dobře vysvětlete důvody vaší volby. Odpovídejte na jejich „proč“.

10. Dodržujte své slovo. Buďte koherentní. Naplňte svá rozhodnutí. Neslibujte ani nehrozte do větru.

RADY PRO RODIČE, KTEŘÍ SPĚCHAJÍ – 2

1. Poznávejte své omyly a omlouvejte se za ně. Mějte odvahu být nedokonalými a dovolte to také svým dětem.

2. Nezapomeňte, že každé dítě je jedinečné. Neexistuje výchova stejná pro všechny.

3. Některá slovesa nemají imperativ. Nemůžete říkat: „Uč se!“, „Dej to do pořádku!“, „Modli se!“ a doufat, že to bude fungovat.

4. Vysvětlujte svým dětem, co prožíváte. Vyprávějte jim, jací jste byli v jejich věku vy.

5. Využijte výzvu televize. Televize není ani tak nebezpečná tím, co dělá, jako spíš tím, co neumožňuje dělat.

6. Nebuďte hyper-ochraňující. Rozeznávejte chvíle, v nichž je dobré se stáhnout a umožnit dětem vyzkoušet si vlastní sílu a vlastní schopnosti. Pomozte jim být silnými a vždy, když něco pokazí, začít znovu.

7. Ponižované dítě se nic nenaučí. Omezením kritiky zmenšíte množství chyb. Pokud byste stále jen zdůrazňovali chyby, vaše děti by ztratily odvahu. Musíme vědět, že nelze stavět na slabosti, ale jen na síle.

8. Nesuďte jiné rodiče před jejich dětmi a nesoutěžte o děti se svými příbuznými a přáteli.

9. Vypěstujte v dětech chuť číst. Dávejte si vzájemně dárky.

10. Vyprávějte jim Ježíšův příběh. Je to na vás.

DESATERO VDĚČNÝCH SYNŮ A DCER

Vděčnost je ctnost, která se rodí z radostné pokory a z vědomí, že je člověk milován. Vděčnost je tajemstvím dobré rodinné atmosféry, kdežto nevděčnost je jejím nemilosrdným jedem.

1. Tvoji rodiče ti darovali život. Lidská mysl si nedovede představit nic většího. Není to dar jednorázový, jednou a dost. Každý den ti dávali a dávají kus svého života. Je jediný způsob, jak aspoň částečně oplatit tento dar – žít šťastně.

2. Navěky jsi svázán se svým otcem a se svou matkou. Jsi Božím darem pro jejich život a oni jsou Božím darem pro život tvůj. Jako se oni cítí zodpovědnými za tebe, tak jsi i ty zodpovědný za ně. Jak tuto zodpovědnost projevuješ?

3. Tvoji rodiče jsou jenom lidé. Někdy jsou unavení, někdy skleslí. Nejsou nevyčerpatelnými zásobovači ledničky a tvé peněženky. Je třeba opustit právní rétoriku a otevřít velké rezervy lásky.

4. Potřebují tvoji lásku. Odedneška se jim každý den snaž říci, že je máš rád. Občas je obdaruj poděkováním.

5. Svěřuj se jim a naslouchej jim. Nikdo na světě tě nemá rád tolik, jako oni. V jejich náručí můžeš nalézt ochranu a povzbuzení, které často hledáš úplně jinde.

6. Poslouchej je. Jejich dnešní autorita bude zítra tvojí silou. Oni znají život a realitu. Ukazují ti cestu. Jsou jedni z mála, kteří pro tebe skutečně chtějí štěstí.

7. Cti je, chápej je, oceň je, važ si jich, buď k nim zdvořilý a čestný.

8. Pomáhej jim s domácími pracemi. Nenechávej je osamocené. Rodina je všech a všichni mají přispívat k jejímu štěstí.

9. Když zestárnou, pečuj o ně. Vzpomínej s nimi na vše krásné. Snášej je, jako oni snášeli tebe.

10. Vždycky jim odpouštěj, aby také oni mohli odpustit tobě.


Zdroj: Bruno Ferrero, Una casa piena di grazia, Nove decaloghi per una famiglia benedetta, Elledici. Překlad: JP.
Převzato: www.poust.cz


<< předchozí 1 2 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011