Fotogalerie požehnání sochy svatého Isidora zde. a průběh oprav zde.


Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.


 

Pozvání na jáhenské svěcení

25. 06. 2015


 

Jak promlouval Hus k lidem

09. 06. 2015

Kázání kterými Jan Hus promlouval lidem si můžete stáhnout zde: 3 neděle po svaté Trojici; o manželství; o opilství;

více na stránkách zde.


 

Pro povzbuzení

19. 03. 2015

Dokument Chudobka Bílého Krále - Anna Bohuslava Tomanová

https://www.youtube.com/watch?v=AH6fWI0Wd_8


 

Rozdíly mezi mužem a ženou

04. 02. 2015

Super video k poučení ale i k zasmání.

https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ


 

O Trojici

23. 10. 2014

Křesťanství je monoteismus, čili víra v jednoho Boha, avšak trinitární, neboť jediný pravý Bůh se zjevil v Kristu jako Otec, Syn a Duch svatý. V tom je originalita křesťanské víry vzhledem k židovství a islámu i k velkým orientálním tradicím.

Bible obsahuje dvě velká vyprávění o Bohu: exodus a velikonoce.

Exodus: Bůh je "ten, který je"

Mojžíšovi Bůh zjevuje své jméno, což v semitské řeči znamená identitu: "Jsem který jsem."

Je to jméno tajemné, ale v rámci dějin Izraele můžeme blíže pochopit jeho různé významy:

· Bůh je především živá, svatá a vše přesahující osoba.

· Jednoduše "je"- je plností, pravdou, počátkem a mírou všeho, co existuje; jen on zná a v sobě uchovává tajemství svého bytí.

· Je přítomný, stává se blízkým, vstupuje do nezištného vztahu k Izraeli a jako odpověď žádá exkluzivní vztah věrnosti a lásky.

· V jeho bytí je i příslib budoucnosti: budu s tebou, ještě ti zjevím svou tvář.

Velikonoční vyprávění: "Bůh je Láska"

Ježíš přišel zjevit Boží jméno. Jako znamení nekonečné Boží lásky nabídnul sám sebe ve svém utrpení a smrti na kříži. Láska se totiž ve svém největší intenzitě projevuje v darování života za toho, kterého miluje.

Ježíš daruje svůj život, protože zná Otce, který jako první dává život, což z něj právě činí Otce. To nám otvírá průhled do nejhlubšího tajemství Božího bytí. Láska není jen jedena z Božích vlastností, ale je to jméno, které vyjadřuje jeho niterné bytí.

Ježíš nám tedy představuje Boha, který se daruje lidstvu v nekonečném a krajním skutku lásky. Ukřižovaný Ježíš je zjevením Boha - Lásky.

"Kdo miluje, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm."

Poznání Boha jakožto lásky se děje účastí na této lásce, skrze naši odpověď Bohu Otci, který nás miluje jako první v Kristu. Tato láska je nám vlita do srdcí skrze Ducha svatého. Dochází pak plnosti, když se stane vzájemnou, takže z nás vytváří jedno tělo zpečetěné eucharistií. Tak se stáváme účastnými božské přirozenosti.

Protože je Láska, je Trojicí

Sv. Augustin vysvětluje, že láska zahrnuje milujícího, milovaného a vztah mezi dvěma.

· Ten, který je pramenem lásky, je Otec, tatínek. Je Otcem, neboť jeho láska je nekonečná, nevyčerpatelná a čistá. Vše, co je a co má, předává "Synovi své lásky".

· Syn je plodem a dokonalou ozvěnou Otce. I on je celý a pouze láska. Je nazývám Slovem a Obrazem Otce.

· Duch svatý je vítr, vánek, dech života, láska, kterou Otec miluje Syna a Syn Otce. Je to jejich vzájemná láska, v níž jsou sjednoceni a přesto odlišeni.

Trojjedinost Boha Lásky

Zjevení Boha Lásky nám dává tušit, proč je Bůh jeden, ale není sám, a proč je trojí a zůstává jediným pravým Bohem.

Koncily na to vypracovaly přesnou terminologii: Bůh je jediné bytí ve třech osobách.

Otec, Syn a Duch svatý jsou reálně odlišení, protože to jsou tři osoby, ale jsou jedno, protože láska je "stráví" v jednotu. Odtud můžeme tušit něco z trojičního života.

Když se milujeme podle míry Ježíše ukřižovaného, také v sobě prožíváme trojiční život. Nakolik je to v našem životě možné, zkušeností poznáváme Boha, který je Láska. Trojice, která přebývá v nás a mezi námi, nám dává zakusit svoji přítomnost a dává též světlo, abychom žili a poznávali jako synové a dcery lásky.

Podle: Piero Coda, Dio che dice Amore, Roma, Citta Nuova, 2007

Převzato z www.poust.cz


<< předchozí 1 2 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011