Bohoslužby o letošních velikonocích naleznete na záložce Bohoslužby o velikonocích. V levém sloupci.

Společná modlitba za farnost a obec každý den ve 21.00 hodin:

Modlíme se Otčenáš a Sláva Otci.


Po rozkliknutí, se zobrazí informace. 

Dokument Corpus Domini - Eucharistický zázrak

16. 05. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030003-corpus-domini/


 

NOC KOSTELŮ, aneb spadne na mě kostel

15. 04. 2016

 

V letošním roce 10. června se poprvé v naší obci Lichnov uskuteční akce Noc kostelů, která je rozšířená po celé republice a sklízí pozitivní ohlasy. Co tato akce nabízí: V prvé řadě má poskytnout příchozím seznámení s životem farnosti a její historií. Život farnosti byl od svého počátku silně propojen s žitím obce a vzájemně se vždy obohacovaly. Proto poznat něco z historie a života farnosti, znamená dozvědět se něco o mých předcích a prapředcích,… Chceme občanům, ale nejen jim, představit místní kostel v celé jeho kráse, ukázat místa, kde se běžně člověk nedostane a seznámit návštěvníky s uměleckými artefakty kostela a jejich významem: k čemu slouží a jaký mají význam pro věřící lidi. Lichnovský kostel má několik významných uměleckých děl, které stojí za zhlédnutí, ale nejen to…

Druhá část nadpisu má reagovat na častý argument proč do kostela nevstoupit, „protože by na mě kostel spadnul“. Je to jeden z velkých nesmyslů, kterým se tak často někteří ohánějí. Vždyť do kostela nechodíme proto, že jsme dokonalí a spravedliví, ale proto, že takoví nejsme a uvědomujeme si to, a chceme s tím něco udělat. Věříme, že v kostele se mohu setkat s Někým, kdo nám s tím může pomoci, kdo nám rozumí a má s námi trpělivost a slitování. Že tomu tak je, dosvědčuje i začátek každé mše svaté, kdy se každý účastník bohoslužby kaje ze svých hříchů. Kdyby tam byli lidé spořádaní a super dobří, tak bychom si toto gesto mohli ušetřit.

Celý program vyvrcholí nočním varhanním koncertem v podání mladého nadaného varhaníka Marka Kozáka. Po koncertě bude následovat modlitba za různé potřeby lidí, naši farnost a obec.

Více info na www.nockostelu.cz.

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již 1290 kostelů a modliteben.

Srdečně zve Římskokatolická farnost Lichnov.

 


 

Národní pouť do Krakova

11. 04. 2016


 

Běh PePa 2016

03. 03. 2016

Pozvánka na 2. ročník Běhu PePa: zde


 

Papež František - milosrdenství

02. 02. 2016

MILOSRDENSTVÍ

JE SHRNUTÍM KŘESŤANSKÉ VÍRY

(PAPEŽ FRANTIŠEK)

VNÍMEJME A PŘEDÁVEJME

Nenechme uplynout příležitost, abychom v každodenním životě vnímali milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje. On nám nikdy nepřestává opakovat, že nás má rád a že s námi chce sdílet svůj život. A náš první úkol, zejména v naší době plné silných protikladů, spočívá v uvedení ostatních lidí do tohoto úžasného tajemství.

MILOSRDENSTVÍ JE SHRNUTÍM KŘESŤANSKÉ VÍRY

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Podstata křesťanské víry je shrnuta právě v těchto slovech. Milosrdenství se stalo viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Kristu. Nekonečně milosrdný Bůh dával v dějinách poznávat své milosrdenství různými způsoby. Když bylo pak všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Ježíše, ten vidí Otce. Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.

MILOSRDENSTVÍ JE ZDROJEM RADOSTI

Potřebujeme stále o milosrdenství rozjímat. Je totiž pro nás zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Milosrdenství je slovo, které zjevuje podstatu samého Boha. Milosrdenstvím nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je i základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímně na bližní. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

ZAPOJME SE I MY DO MILOSRDENSTVÍ

Vroucně si přeji, aby křesťané hlouběji pronikali k jádru evangelia, ve kterém jsou chudí božským milosrdenstvím upřednostňováni. Zapojme se proto i my a objevujme znovu skutky milosrdenství: dávat najíst tomu, kdo má hlad, napít žíznivým; odívat toho, kdo nemá, co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme: radit pochybujícím, učit neznalé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

Z buly papeže Františka „Misericordiae Vultus“ vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Převzato z webu Radiovaticana.cz. Redakčně upraveno.

 

Více informací na webu www.vira.cz


<< předchozí 1 2 3 4 následující >>
Administrace webu    Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011